Članki

Tukaj zbrani strokovni prispevki so večinoma iz področja podnebno energetske politike. Akademski strokovni članki in prispevki so dostopni na Academia.edu.

 

Električne avte naj poganja sonce, Greenpeace (25.10. 2017). Komentar državne strategije uvajanja električnih vozil. Objavljeno v Večeru, 23.10. 2017.

S soncem proti energetski revščini, Greenpeace (27.9. 2017). Del vsebine nastopa na seji odbora za infrastrukturo v Državnem zboru.

Veter namesto premoga, Večer (29.5.2017). Komentar zaostanka Slovenije na področju uvajanja vetrne energije.

EU’s eastern half slow to join wind and solar revolution, Intelinews (22.3.2017), prispevek k analizi energetskih politik Vzhodne Evrope.

Osvoboditi energetsko politiko, Večer (30.9.2016). O vklenjenosti slovenske energetike med interese dveh velikanov.

Toliko je na kocki, Večer, 8.10.2014. Komentar kandidature Alenke Bratušek za evropsko komisarko.

Nemčija: več obnovljivih virov, bolj stabilno omrežje, Energetika.NET,(september 2014). Primer Nemčije kaže, da večanje deleža proizvodnje obnovljivih virov, podprte z energetsko strategijo, ki jo spoštuje vsa energetika, lahko pomeni ohranjanje ali celo povečevanje stabilnosti omrežja.

Energetska tranzicija je naša moralna dolžnost : Teš 6, Jek 2 in druge okoljske težave, Delo – časopis, Sobotna priloga, str. 18-19, 1. 2. 2014. Hannah Arendt je med drugim pojasnjevala, da se veliko zlo ne zgodi zato, ker bi bili posamezni ljudje tako hudobni ali demonični, temveč zato, ker se kot posamezniki odpovedo svoji osebnosti. Odpovedo se razmišljanju in osebnemu presojanju, ki iz njega izhaja.

Premog in jedrska energija prinašata več škode kot koristi, soavtorica Nina Štros, Objektiv, Dnevnik – časnik(19. 11. 2011). Predvolilna analiza strankarskih programov na področju podnebno energetskih politik.

Prihodnost se dogaja že v sedanjosti, Dnevnik – časnik, Objektiv (29. 10. 2010). Za odgovorno odločitev o prihodnosti slovenske energetike potrebna dovolj široka slika, ki bo upoštevala interes prihodnjih generacij pa tudi drugih skupin, ki jih energetika posredno zadeva.

Ne gore jedrskih odpadkov, potrebujemo energetsko revolucijo! Objektiv, Dnevnik – časnik (10. 7. 2010).

Advertisements